Rynek pracy w województwie mazowieckim

Tomasz Komornicki, Rafał Wiśniewski, Marcin Stępniak, Piotr Siłka, Piotr Rosik

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule dokonano oceny nowej sytuacji rynku pracy województwa mazowieckiego w dwóch wymiarach przestrzennych – jako całości i według typologicznego podziału gmin. Analiza została dokonana na podstawie szacunkowych danych rzeczywistej liczby miejsc pracy i rzeczywistej liczby pracujących. Zbadano następujące aspekty: wielkość i strukturę mazowieckiego rynku, dostępność przestrzenną rynków pracy, przestrzenne zróżnicowanie wynagrodzeń, rolę przedsiębiorstw nowych i kreatywnych w kształtowaniu rynku pracy oraz poziom bezrobocia. W wyniku badania wyróżniają się dwie cechy rynku pracy na Mazowszu.