Warszawa ośrodkiem kształcenia na poziomie wyższym

Małgorzata Podogrodzka

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł zawiera opis zmian w czasie liczby i struktury osób uczących się w szkołach wyższych według płci, własności szkoły, trybu studiowania i kierunków kształcenia w Warszawie oraz w Polsce. Podejście to pozwala na ukazanie podobieństw (różnic) między tymi jednostkami administracyjnymi oraz na określenie kierunku zmian w przyszłości.