Od Redaktora Naczelnego

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Szanowni Państwo, w numerze, który trzymacie Państwo w rękach, publikujemy wyniki badań poświęcone szeroko rozumianej tematyce regionalizmu, poczynając od jej definicji, a kończąc na omówieniu zagadnień związanych z konkretnym regionem, jakim jest województwo mazowieckie. Na te niezwykle ciekawe opracowania składają się artykuły przygotowane zarówno przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie, jak i materiały opracowane na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podziałanie 8.1.4.