Rozwój polskiego sektora finansowego w I dekadzie XXI wieku

Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik

DOI: brak

Nr woluminu: 15

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule została przedstawiona analiza powiązania rozwoju sektora finansowego z rozwojem gospodarki realnej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Na początku artykułu została przeprowadzona ocena stanu gospodarki realnej na podstawie wskaźników, które są wykorzystywane przy analizie rozwoju gospodarki realnej. Wśród nich znajdą się zmiany: poziomu produktu krajowego brutto (PKB), spożycia ogółem, nakładów inwestycyjnych, rozwoju sektora budownictwa mieszkaniowego (mieszkania oddane do użytkowania), stopy bezrobocia, stopy inflacji, obszaru wymiany międzynarodowej (rachunku bieżącego bilansu płatniczego, wartości eksportu i importu towarów) oraz stanu zadłużenia państwa (instytucji rządowych i samorządowych) oraz gospodarstw domowych. W drugiej części artykułu została przedstawiona zmiana wybranych zmiennych, charakteryzujących sektor finansowy.