Planowanie przestrzenne w Polsce w minionym 25-leciu

Bartłomiej Kolipiński

DOI: brak

Nr woluminu: 15

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł prezentuje ewolucję planowania przestrzennego, związaną ze zmianami jakie zaszły w Polsce 25 lat temu, w wyniku zmiany ustroju politycznego państwa i przemian społeczno-gospodarczych. Ewolucja ta składała się z trzech zasadniczych etapów: fazy wstępnej, obejmującej lata 1989-1994, fazy pełnej przemiany, przypadającej na lata 1995-2003 i trwającej do dnia dzisiejszego – fazy finalizującej przemiany w zakresie planowania przestrzennego.