Polskie przemiany w perspektywie politologiczno-socjologicznej

Henryk Skorowski

DOI: brak

Nr woluminu: 15

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W podsumowaniu refleksji niniejszego artykułu podkreślić należy, że polskie przemiany roku 1989 dokonywały się w kilku zasadniczych płaszczyznach. Najważniejszymi z nich były jednak przemiany w płaszczyźnie politycznej i społecznej. To one, z kolei, spowodowały przemiany w innych sferach, jak np. ekonomicznej, kulturowej, administracyjnej itp. Wydaje się, że najważniejszymi osiągnięciami tych przemian jest zmiana samego charakteru państwa, wypracowanie młodej demokracji jako dobrego ustroju państwa, stworzenie możliwości korzystania przez obywateli z należnych im praw, dopracowanie się idei samorządu terytorialnego, uzyskanie wolności mediów i dopracowanie właściwej regulacji Kościół – państwo na zasadzie konkordatu. Te osiągnięcia uznać należy za najważniejsze w ocenie politologiczno-socjologicznej.