V Forum Kohezyjne Inwestowanie w przyszłość Europy: Wkład polityki spójności w Europę 2020

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Głównym celem odbytego w Brukseli, w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2011 roku, Forum było przedyskutowanie propozycji przedłożonych, 9 listopada 2010 roku, przez Komisję Europejską (KE) w zakresie kierunków zmian w polityce spójności (PS) UE po 2013 roku (Komunikat – Konkluzje: przyszłość polityki spójności). Były one związane z zakończeniem w dniu 31 stycznia 2011 roku konsultacji społecznych nad tym dokumentem.