Lokalny wymiar społecznej gospodarki rynkowej

Maciej Gurbała

DOI: brak

Nr woluminu: 14

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Społeczną gospodarkę rynkową pojmuje się najczęściej jako odpowiednik gospodarki socjalistycznej lub redystrybucyjnej polityki socjalnej. Bywa także błędnie definiowana jako synonim interwencjonizmu państwowego. Tymczasem koncepcja społecznej gospodarki rynkowej to koncepcja liberalna, mająca swoje źródło w przedwojennej teorii ordoliberalnej. Społeczna gospodarka rynkowa to model równowagi, w którym godzi się współistnienie interesów ekonomicznych i społecznych (efektywność gospodarcza versus sprawiedliwość społeczna).