Reputacja wewnętrzna osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie w kontekście planowanej rewitalizacji – raport z badań ankietowych

Dorota Mantey

DOI: brak

Nr woluminu: 14

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł porusza kwestię problemów społecznych zdegradowanego osiedla robotniczego w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie w kontekście planów jego rewitalizacji. Autorka skupia się na złej wewnętrznej reputacji osiedla, na którą znaczący wpływ ma m.in. duża koncentracja lokali komunalnych i socjalnych. Postawa wycofania, braku zaangażowania w działania na rzecz dobra wspólnego, a także większy indyferentyzm terytorialny wśród osób wykluczonych społecznie, pogłębiają degradację moralną mieszkańców i stawiają przed władzami miasta konieczność podjęcia działań naprawczych.