Bezpieczeństwo i pokój w nauczaniu Jana Pawła II, zawarte w Orędziach na Światowe Dni Pokoju 1979–1986

Zdzisław Struzik

DOI: brak

Nr woluminu: 14

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Bezpieczeństwo osobiste i społeczne należy do podstawowych wartości, na których człowiek chce opierać swoją egzystencję. Odnosi się ono tak do sfery życia osobistego, jak również do życia duchowego. Szczególnie dotkliwy jest niepokój wewnętrzny człowieka, poczucie zagrożenia, niepewność jutra, obawa przed przyszłością. Lęk pojedynczego człowieka przenosi się na całą społeczność, w której żyje dany człowiek.