Kreowanie marek regionów za granicą przez różne grupy interesariuszy na przykładzie wybranych polskich województw

Katarzyna Janiszewska

DOI: 10.21858/msr.21.03

Nr woluminu: 21

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest ukazanie działań oraz sposobów i zakresu zaangażowania różnego rodzaju interesariuszy w proces kształtowania marki regionu za granicą. W tym celu przeprowadzono pół ustrukturyzowane wywiady indywidualne z jednym pracownikiem każdego z wybranych pięciu biur regionalnych w Brukseli. Analizie poddano istotę i motywy kształtowania marki regionu, postrzeganie roli biur regionalnych oraz sposób zaangażowania grup interesariuszy w proces.