Rewitalizacja a jakość przestrzeni publicznej centrum miasta

Anna Wojnarowska

DOI: 10.21858/msr.21.03

Nr woluminu: 21

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych na podstawie autorskiej metody oceny jakości przestrzeni publicznej centrum miasta, wykazujących związek pomiędzy jakością przestrzeni publicznej centrum a procesem rewitalizacji tej strefy miasta. Jakość przestrzeni miejskiej ma współcześnie istotne znaczenie zarówno dla jakości życia mieszkańców, jak i atrakcyjności miasta dla użytkowników zewnętrznych i inwestorów.