Terytorialny paradygmat rozwoju w praktyce

Monika Słupińska

DOI: 10.21858/msr.21.02

Nr woluminu: 21

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Polityka spójności odgrywa kluczową rolę dla dynamiki procesu integracji europejskiej, stanowi w pewnym sensie „barometr” siły i kierunku przebiegu tego procesu, wokół którego w ostatnich latach toczy się debata europejska. Polityka ta w obecnym okresie programowania (2014-2020) ma wyraźny „wymiar terytorialny“, tzn. pozwala na dopasowanie charakteru wsparcia do specyfik i potrzeb określonych terytoriów.