Hołd oddany braci strażackiej Diecezji Płockiej, czyli nowa publikacja księdza dokumentalisty Andrzeja Zakrzewskiego „Zastępy strażackie w parafiach Diecezji Płockiej”

Magdalena Staniszewska

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kolejna w dorobku niestrudzonego księdza dokumentalisty, Andrzeja Zakrzewskiego, cenna publikacja dotycząca, tym razem, Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Diecezji Płockiej. Ksiądz Zakrzewski każdego roku wydaje opracowanie, wnoszące istotny wkład wiedzy w dzieje ziemi sierpeckiej. Do tej pory były to, m.in. monografia kapliczek rozsianych po terenie parafii Goleszyn, historia i stan obecny goleszyńskiej parafii oraz kościoła p.w. św. Mateusza, przewodnik po dekanacie i rzymskokatolickich parafiach w powiecie sierpeckim, historia samorządowej gminy Sierpc w latach 1992-2002, monografie szkół gminnych, kilka publikacji poświęconych strażom pożarnym powiatu sierpeckiego i parafii diecezji płockiej oraz, stanowiące bazę do przyszłych badań, materiały źródłowe dotyczące zagadnień związanych z parafią tluchowską.

.