Mijające krajobrazy Mazowsza – Otwock 1916–2011. Sesja popularno-naukowa zorganizowana w Otwocku 10 czerwca 2011 roku – wspomnienie konferencji i recenzja materiałów pokonferencyjnych

Czesław Marcinkowski

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W ramach szerokiego programu obchodów 95 rocznicy nadania praw miejskich miastu Otwock (9 listopada 1916 roku) została zorganizowana sesja popularnonaukowa, pt. Mijające krajobrazy Mazowsza – Otwock 1916 – 2011. Organizatorami sesji byli otwocki oddział PTTK i Urząd Miasta Otwocka, a patronat nad wydarzeniem przyjęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Prezydent Miasta Otwocka – Zbigniew Szczepaniak oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – Lech Drożdżyński. Konferencja wpisała się w obszar tradycji kulturowej i historii materialnej ważnego wycinka obszaru Mazowsza. Traktować ją można jako swoistego rodzaju prezentację tzw. „małej ojczyzny”, która pokazuje jednocześnie rolę, jaką odgrywała ona w przeszłości i będzie odgrywać w przyszłości. Integracja w ramach Unii Europejskiej nie tylko nie pozbawi Mazowsza dziedzictwa narodowego, a wręcz przeciwnie – przyczyni się do jego zachowania.