Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – nowa dziedzina nauczania akademickiego i badań naukowych

Krystyna Gutowska, Zbigniew Kobyliński

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym to wyodrębniona część dyscypliny, zwanej zarządzaniem zasobami kulturowymi. Jej przedmiotem jest ochrona i wykorzystanie dla dobra publicznego dziedzictwa kulturowego, czyli wiążących nas z naszą przeszłością pozostałości i wspomnień, znajdujących się w krajobrazie, w sztuce, języku czy tradycjach. Ta dziedzina badań i działań praktycznych pojawiła się – równolegle – w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Wielkiej Brytanii w latach 70. XX wieku.