Współpraca systemu edukacji z gospodarką

Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule poruszona jest kwestia współpracy systemu edukacji z gospodarką na wszystkich szczeblach edukacji: szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz szkolnictwie wyższym. Artykuł z jednej strony wskazuje powody, dla których ważna jest współpraca systemu edukacji z gospodarką; z drugiej natomiast wskazuje obszary, w których powinna następować ta współpraca.