Realizacja Strategii Lizbońskiej w latach 2000–2010

Renata Pałka

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Strategia Lizbońska jest głównym instrumentem polityki unijnej. Wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy to najważniejsze cele po 2000 roku. Tym celom podporządkowano reformy strukturalne UE. W pewnych obszarach widoczne są znaczące zmiany w sposobie funkcjonowania państw członkowskich UE. Państwa członkowskie (zwłaszcza 12 NMS) po raz pierwszy, po przyjęciu do UE, zostały zobowiązane do opracowania i wdrażania strategii (KPR i NSRO) zgodnych w celami unijnymi.