Współczesna neuroonkologia – rozwój dziedziny i możliwości terapii glejakowej w Warszawie

Bartosz Czapski, Adam Warzecha, Wojciech Górecki, Tomasz Wójcikiewicz, Mirosław Ząbek

DOI: 10.21858/msr.30.06

Nr woluminu: 30

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu możliwości leczenia złośliwych guzów mózgu na terenie województwa mazowieckiego. Omówiono trudny problem kliniczny, przed którym stanęli lekarze i naukowcy w związku ze złożoną naturą glejaków. Dyskusji poddany jest obecny stan leczenia wraz z jego ograniczeniami.