Innowacyjne rozwiązania dotyczące obszarów rekreacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością na przykładzie miasta Gdynia

Piotr Kocjan, Jarosław Górski

DOI: 10.21858/msr.30.05

Nr woluminu: 30

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule omówiono problem innowacyjnych rozwiązań w zakresie terenów rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na przykładzie miasta Gdynia. W artykule wskazano dobre praktyki w obszarze innowacji społecznych w zakresie projektowania i budowy zintegrowanych placów zabaw bez barier, dostępnych dla wszystkich użytkowników (pełnosprawnych i niepełnosprawnych) na przykładzie miasta Gdynia. Wskazano, jakie korzyści mogą płynąć z innowacyjnych działań prowadzonych na rzecz poprawy jakości życia dzieci niepełnosprawnych.