Gospodarstwa Dobrej Woli w gminie Chynów w kontekście Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030

Jacek Zalewski

DOI: 10.21858/msr.30.07

Nr woluminu: 30

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przyjęta w Strategii wizja zakłada, że “Mazowsze to region charakteryzujący się spójnością terytorialną, konkurencyjnością, innowacyjnością, szybkim wzrostem gospodarczym i wysoką jakością życia”. Celem głównym jest “zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie województwa mazowieckiego, zwiększenie roli obszaru metropolitalnego Warszawy w Europie”.