Wpływ infrastruktury na zachowania kierowców na przejściach dla pieszych na przykładzie Warszawy i Radomia

Maciej Sulmicki

DOI: 10.21858/msr.33.06

Nr woluminu: 33

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W 2019 roku przeprowadzono badania terenowe mające na celu sprawdzenie, jak różne aspekty infrastruktury przejść dla pieszych i rowerów wpływają na zachowania kierowców. Celem nadrzędnym była weryfikacja adekwatności zapisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego zawartych w głównych dokumentach strategicznych i planistycznych województwa mazowieckiego. Analizowane przejścia w Warszawie i Radomiu zostały wybrane tak, aby uwzględnić wszystkie rodzaje uspokojenia ruchu wymienione w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Mazowsza jako służące poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Inne aspekty brane pod uwagę to szerokość drogi, typ skrzyżowania oraz obecność/typ sygnalizacji świetlnej.