Miejska rewitalizacja dzielnic poprzemysłowych: przykład metropolii liońskiej

Lydia Coudroy de Lille, Caroline Bouloc

DOI: 10.21858/msr.33.05

Nr woluminu: 33

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kwestie odnowy miejskiej we Francji są bardzo często omawiane w odniesieniu do wyburzeń lub renowacji wielkich osiedli mieszkaniowych. Jednak kwestie te dotyczą również dawnych obszarów przemysłowych, które mają swoje własne, odrębne trudności architektoniczne, społeczne i ekonomiczne. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie analizy tych różnic na przykładzie dwóch studiów przypadków w obszarze metropolitalnym Lyonu, drugiej co do wielkości aglomeracji we Francji.