Wpływ polityki spójności na jakość życia w dużych miastach na Mazowszu

Marta Mackiewicz, Ewelina Szczech-Pietkiewicz

DOI: 10.21858/msr.33.01

Nr woluminu: 33

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Współczesna polityka miejska zwraca dużą uwagę na poprawę jakości życia mieszkańców. Taki wzrost zainteresowania jakością życia spowodowany jest jej kluczowym znaczeniem dla decyzji lokalizacyjnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W ostatnich latach rozwój miast jest w dużej mierze finansowany z funduszy polityki spójności UE.

Marta Mackiewicz, Ewelina Szczech-Pietkiewicz, Wpływ polityki spójności na jakość życia w dużych miastach na MazowszuPobierz

Teoria cykli innowacji wskazówką dla Mazowsza w walce z recesją wywołaną COVID-19

Michał Klepka

DOI: 10.21858/msr.33.02

Nr woluminu: 33

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Recesja wywołana pandemią COVID-19 jest niewątpliwie dużym obciążeniem dla rozwiniętej i napędzanej gospodarki, zarówno w kontekście regionalnym, jak i globalnym. Nikt nie przypuszczał, że w tak nieoczekiwanych okolicznościach z miejsca w odległych Chinach powstanie globalny kryzys. Z ekonomicznego punktu widzenia fakt ten pobudził szereg zdarzeń, które w coraz większym zakresie, zasięgu i sile wpływają na sprawne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.

Michał Klepka, Teoria cykli innowacji wskazówką dla Mazowsza w walce z recesją wywołaną COVID-19Pobierz

Dylematy rozwoju transportu wodnego Mazowsza

Tadeusz Wójcicki

DOI: 10.21858/msr.33.03

Nr woluminu: 33

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Rząd polski prowadzi prace programowe nad rozwojem drogi wodnej E40 wzdłuż Wisły i Bugu zgodnie z europejskim porozumieniem w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). W świetle obecnej praktyki inwestycyjnej do realizacji drogi wodnej E40 na Mazowszu jest jeszcze daleka droga, a obecne ustalenia tych programów i związanych z nimi planów studialnych są w wielu punktach kontrowersyjne.

Tadeusz Wójcicki, Dylematy rozwoju transportu wodnego MazowszaPobierz

Dziedzictwo Fryderyka Chopina z perspektywy społeczności lokalnej i turystów

Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka

DOI: 10.21858/msr.33.04

Nr woluminu: 33

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Choć turystyka kulturowa znana jest od samego początku istnienia cywilizacji europejskiej (peregrynacja starożytnych Greków i Rzymian), to obecnie wydarzenia kulturalne stanowią wielką atrakcję nie tylko dla społeczności lokalnej, ale są również silną motywacją do podróży dla turystów. Wydaje się, że jedną ze szczególnych wartości badawczych jest rozważenie, jak głęboko wydarzenia kulturalne, związane ze “sztuką wysoką” (muzea, muzyka klasyczna, wydarzenia artystyczne o najwyższej jakości), motywują społeczność lokalną i turystów.

Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka, Dziedzictwo Fryderyka Chopina z perspektywy społeczności lokalnej i turystówPobierz

Miejska rewitalizacja dzielnic poprzemysłowych: przykład metropolii liońskiej

Lydia Coudroy de Lille, Caroline Bouloc

DOI: 10.21858/msr.33.05

Nr woluminu: 33

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kwestie odnowy miejskiej we Francji są bardzo często omawiane w odniesieniu do wyburzeń lub renowacji wielkich osiedli mieszkaniowych. Jednak kwestie te dotyczą również dawnych obszarów przemysłowych, które mają swoje własne, odrębne trudności architektoniczne, społeczne i ekonomiczne. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie analizy tych różnic na przykładzie dwóch studiów przypadków w obszarze metropolitalnym Lyonu, drugiej co do wielkości aglomeracji we Francji.

Lydia Coudroy de Lille, Caroline Bouloc, Miejska rewitalizacja dzielnic poprzemysłowych: przykład metropolii liońskiejPobierz

Wpływ infrastruktury na zachowania kierowców na przejściach dla pieszych na przykładzie Warszawy i Radomia

Maciej Sulmicki

DOI: 10.21858/msr.33.06

Nr woluminu: 33

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W 2019 roku przeprowadzono badania terenowe mające na celu sprawdzenie, jak różne aspekty infrastruktury przejść dla pieszych i rowerów wpływają na zachowania kierowców. Celem nadrzędnym była weryfikacja adekwatności zapisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego zawartych w głównych dokumentach strategicznych i planistycznych województwa mazowieckiego. Analizowane przejścia w Warszawie i Radomiu zostały wybrane tak, aby uwzględnić wszystkie rodzaje uspokojenia ruchu wymienione w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Mazowsza jako służące poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Inne aspekty brane pod uwagę to szerokość drogi, typ skrzyżowania oraz obecność/typ sygnalizacji świetlnej.

Maciej Sulmicki, Wpływ infrastruktury na zachowania kierowców na przejściach dla pieszych na przykładzie Warszawy i RadomiaPobierz

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. – cele i zakres działalności

Maciej Sulmicki

DOI: 10.21858/msr.33.07

Nr woluminu: 33

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. została powołana w 2005 roku decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego. Celem firmy jest kreowanie i wspieranie rozwoju regionalnego województwa mazowieckiego. Odbywa się to głównie poprzez bezpośrednie i pośrednie wspieranie rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Działalność spółki prowadzona jest zgodnie z priorytetami określonymi przez jej organ założycielski. Działania te ukierunkowane są na wspieranie dynamicznego rozwoju województwa mazowieckiego w następujących obszarach: doskonalenie społeczeństwa informacyjnego województwa, promocja gospodarcza regionu, rozwój zasobów ludzkich, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności, wspieranie rozwoju i rewitalizacji miast, internacjonalizacja podmiotów gospodarczych z regionu.

Mazovia Development Agency Plc. – objectives and scope of activitiesPobierz