Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. – cele i zakres działalności

Maciej Sulmicki

DOI: 10.21858/msr.33.07

Nr woluminu: 33

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. została powołana w 2005 roku decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego. Celem firmy jest kreowanie i wspieranie rozwoju regionalnego województwa mazowieckiego. Odbywa się to głównie poprzez bezpośrednie i pośrednie wspieranie rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości. Działalność spółki prowadzona jest zgodnie z priorytetami określonymi przez jej organ założycielski. Działania te ukierunkowane są na wspieranie dynamicznego rozwoju województwa mazowieckiego w następujących obszarach: doskonalenie społeczeństwa informacyjnego województwa, promocja gospodarcza regionu, rozwój zasobów ludzkich, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności, wspieranie rozwoju i rewitalizacji miast, internacjonalizacja podmiotów gospodarczych z regionu.