Warszawa – miasto kontrastów struktur demograficzno-społecznych ludności

Małgorzata Podogrodzka

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Od początku lat 90. obserwujemy istotne zmiany w strukturach demograficzno-społecznych ludności Warszawy. Ich przebieg nie jest tożsamy, co do natężenia i kierunku w poszczególnych jej dzielnicach. Celem artykułu jest ukazanie tych różnic oraz yodrębnienie dzielnic Warszawy, gdzie zmiany te przebiegały podobnie.