Działania prorozwojowe samorządu lokalnego na Mazowszu

Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł prezentuje wyniki badań prowadzonych w samorządach lokalnych na Mazowszu. Celem badań była identyfikacja determinantów rozwoju lokalnego. Rozwój rozpatrywany był w badaniu przez pryzmat czynników ekonomicznych, jak i społecznych, zaś same badania miały charakter ilościowy i jakościowy.