Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli Piaseczno oczami jego mieszkańców

Dorota Mantey

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł poświęcony jest kwestii kształtowania pozytywnego wizerunku podwarszawskiej gminy Piaseczno, którą zaczynają dotykać problemy rozwojowe, przejawiające się coraz większą skłonnością mieszkańców, szczególnie tych młodych, do zmiany miejsca zamieszkania na Warszawę. Uciążliwości codziennego funkcjonowania w chaotycznie zagospodarowywanych miejscowościach, przy niedorozwiniętej infrastrukturze transportowej, zatłoczonych drogach dojazdowych do Warszawy oraz niewystarczającej liczbie miejsc rekreacji i spędzania wolnego czasu, sprawiły, że mieszkańcy coraz gorzej oceniają gminę, w której mieszkają.