Walory krajobrazowe jako podstawa rozwoju subregionalnego

Magdalena Opania

DOI: 10.21858/msr.22.03

Nr woluminu: 22

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł dotyczy krajobrazu trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny-Nałęczów-Puławy, który stał się podstawą do opracowania planu rozwoju i współpracy regionalnej. Celem badań przedstawionych w artykule było. wskazanie wartości ekonomicznych i społecznych krajobrazu na podstawie wybranych dokumentów, ważnych z punktu widzenia zarządzania krajobrazem, oraz porównanie ich z dokumentami planowania strategicznego subregionu.