Kapitał społeczny jako determinanta wdrażania zrównoważonego rozwoju

Paulina Legutko-Kobus

DOI: 10.21858/msr.22.04

Nr woluminu: 22

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przyjęta w 2015 roku Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju obejmują szeroki zakres aspektów społecznych. Wdrażanie zrównoważonego rozwoju odnosi się do osiągania dobrobytu zarówno przez jednostek i całych społeczeństw, a także budowania i wzmacniania kapitału społecznego. W artykule, wykorzystując analizę desk i web analizy desk research, przedstawiono orientacyjne podejście do kapitału społecznego i zrównoważonego rozwoju.