Nowe uwarunkowania przestrzenne rozwoju regionalnego

Szymon Opania

DOI: 10.21858/msr.22.02

Nr woluminu: 22

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł dotyczy wykorzystania narzędzi planowania przestrzennego służących poprawie jakości przestrzeni na terenach poprzemysłowych wraz z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii. wraz z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii. Analizę przeprowadzono na przykładzie metropolii górnośląskiej, która zajmuje ok. 8% powierzchni regionu z wyraźnymi powierzchni regionu z wyróżniającymi się obszarami przemysłowymi i poprzemysłowymi. Obszar miejski determinuje obraz regionu kojarzonego z zanieczyszczeniami i zdegradowanym środowiskiem. Jest to wyzwanie dla planistów.