Debata nad projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Michał Hackiewicz

DOI: brak

Nr woluminu: 6

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Polska przestrzeń doświadcza w ostatnim czasie dynamicznych przekształceń, często mających destrukcyjny wpływ na jej kształt. „Rozlewanie się” miast czy wkraczanie zabudowy na obszary chronione to jedne z wielu przykładów trwającego kryzysu polityki planowania i zagospodarowania przestrzennego.