Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku – priorytety rozwojowe

Elżbieta Kozubek

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wizję i cele postawione w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030. Mazowsze jako Innowacyjny Region, która została przyjęta 28 października 2013 roku. Dokument ten zawiera pełną i spójną wizję rozwoju regionu, uwzględniającą cele nakreślone w wielu europejskich i polskich dokumentach strategicznych. Polityka rozwoju regionalnego, określona w Strategii, koncentruje się przede wszystkim na tych obszarach strategicznej interwencji, które będą miały wpływ na konkurencyjność województwa mazowieckiego.