Polityka rozwoju Mazowsza na lata 2014-2020 w dokumentach strategicznych

Adam Struzik

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przedstawia priorytety i plany rozwoju w latach 20014-2020 przygotowane przez samorząd województwa mazowieckiego. Omawia główne polityki rozwoju, warunki finansowe ich realizacji oraz dostępne instrumenty stymulowania procesów rozwojowych.