Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030 – refleksje

Krzysztof Opolski, Sylwia Marciszewska

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest zbiorem krytycznych refleksji na temat “Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego 2030. Mazowsze jako Innowacyjny Region”. Autorzy omawiają zapisy Strategii dotyczące terytorialnego wymiaru rozwoju oraz analizy SWOT. Na tym tle omawiane są główne problemy rozwoju województwa mazowieckiego, możliwe scenariusze rozwoju oraz sposoby realizacji celów strategii.