Specustawy – lokalizacja inwestycji celu publicznego z pominięciem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.46.02

Nr woluminu: 46

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest uświadomienie czytelnikom, że:
– specustawy powodują chaos w systemie prawnym i nie gwarantują zachowania ładu w przestrzeni;
– najlepszym narzędziem do ustalania lokalizacji inwestycji, nie tylko celu publicznego, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.