Współpraca międzynarodowa województwa mazowieckiego. Umowy o współpracy zagranicznej. Część pierwsza

Stanisław Faliński

DOI: 10.21858/msr.46.03

Nr woluminu: 46

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest poświęcony współpracy międzynarodowej największego polskiego województwa samorządowego, czyli Mazowsza. Ze względu na swoją objętość jest on podzielony na dwie części. Pierwsza, poniżej publikowana, nosi tytuł Umowy o współpracy zagranicznej. Przedstawiono w niej Priorytety współpracy zagranicznej województwa mazowieckiego oraz szczegółowo i analitycznie omówiono wynikające z Priorytetów umowy o współpracy Mazowsza z jego zagranicznymi partnerami z Europy i ze świata.