Sektor kreatywny a przestrzenie publiczne w Warszawie

Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W ostatnich kilkunastu latach coraz większe znaczenie w rozwoju miast, w tym w kształtowaniu ich przestrzeni publicznej, przypisuje się sektorowi kreatywnemu, na który składają się działalności oparte na indywidualnej twórczości i talencie. Działalność firm kreatywnych ma rosnący udział w generowaniu dochodów miast, stanowi też o ich atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej. Rozwój sektora kreatywnego wiąże się z obecnością tzw. klasy kreatywnej, ta zaś jest klasą mobilną, poszukującą atrakcyjnych warunków pracy i zamieszkania.