Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich jako czynnik aktywizujący wiejskie organizacje pozarządowe w województwie łódzkim

Aneta Golba

DOI: brak

Nr woluminu: 11

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Programy wsparcia, kierowane do gmin w Polsce, dotyczą wielu sfer życia publicznego. Jedną z nich jest aktywność społeczna mieszkańców – czynnik istotny z punktu widzenia mobilizacji endogenicznego kapitału rozwojowego gmin. Aktywność społeczna przejawia się i jest jednocześnie wzmacniana przez organizacje pozarządowe – organizacje tzw. trzeciego sektora. W artykule przedstawiono specyfikę organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich województwa łódzkiego oraz zmiany w ich funkcjonowaniu, jakie zaszły dzięki udziałowi gmin w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).