Rozmieszczenie i zróżnicowanie przestrzenne terenów przemysłowych w województwie mazowieckim na tle rozmieszczenia i zróżnicowania przestrzennego terenów przemysłowych w Polsce

Marta Borowska-Stefańska, Szymon Wiśniewski

DOI: 10.21858/msr.24.01

Nr woluminu: 24

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule dokonano analizy rozmieszczenia i oceny zróżnicowania terenów przemysłowych w Polsce pod względem ich cech geometrycznych. Obliczono m.in. ich powierzchnię i liczbę według województw oraz jednostek ewidencyjnych, udział w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych, średnią powierzchnię według jednostek ewidencyjnych, wskaźnik zróżnicowania kształtu działki, wskaźnik zwartości kształtu działki.