Kurs walutowy a inflacja w Polsce. Wpływ kredytów walutowych

Marcin Pieńkowski

DOI: 10.21858/msr.23.04

Nr woluminu: 23

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Powszechnie uważa się, że deprecjacja kursu waluty lokalnej powoduje wzrost inflacji krajowej. Pogląd ten opiera się na założeniu, że deprecjacja waluty lokalnej zwiększy konkurencyjność gospodarki w handlu międzynarodowym, co z kolei zwiększy ogólny popyt i inflację. Dodatkowo, niektóre ceny ustalone na rynku międzynarodowym wzrosną bezpośrednio w przeliczeniu na walutę lokalną po takiej deprecjacji.