Wybrane ekologiczne aspekty budowy sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce

Tadeusz Wójcicki

DOI: 10.21858/msr.24.02

Nr woluminu: 24

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Aspekty ekologiczne są stałym elementem rozważań i działań praktycznych podczas planowania i realizacji głównych dróg krajowych w Polsce. Te zmiany proekologiczne w budownictwie drogowym mają wieloaspektowy charakter, co możemy obserwować na licznych przykładach udanych i mniej udanych realizacji nowych odcinków dróg krajowych.