Rola strategii długookresowej w rozwoju regionu – pozytywne wzorce – najczęstsze błędy

Andrzej Karpiński

DOI: brak

Nr woluminu: 14

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przypomina o roli, jaką powinna odgrywać strategia długookresowa w rozwoju regionu. Obecnie występuje bowiem wiele nieporozumień i błędnych poglądów na ten temat, co odbija się ujemnie na przydatności strategii dla praktyki i obniża jej skuteczność. Strategia jest podstawowym narzędziem zarządzania procesami długookresowego rozwoju na szczeblu regionu, a jej istotą jest dokonywanie wyboru sposobu wykorzystania ograniczonych z reguły środków do pobudzenia procesu rozwoju i podejmowania związanych z tym decyzji o długookresowych konsekwencjach.