Rekreacja w strefie podmiejskiej na przykładzie podwarszawskiej gminy Piaseczno (raport z badań)

Dorota Mantey

DOI: 10.21858/msr.18.12

Nr woluminu: 18

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł poświęcony jest preferencjom w zakresie rekreacji wśród mieszkańców podwarszawskiej gminy Piaseczno, w której zachodzą intensywne procesy suburbanizacji. Przedstawiono w nim najczęściej podejmowane formy aktywności ruchowej, a także preferowane zajęcia, z których mieszkańcy chcieliby skorzystać, a nie mają możliwości.