Możliwości ujęcia barier rozwoju w polityce publicznej

Zbigniew Strzelecki , Paulina Legutko-Kobus, Ewa Jastrzębska, Andrzej Gałązka

DOI: 10.21858/msr.18.11

Nr woluminu: 18

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Pokonywanie barier rozwojowych jest kluczem do prowadzenia polityki lokalnej. Bariery rozwoju mogą być również traktowane jako mechanizmy wykorzystywane przez władze publiczne do stymulowania rozwoju, a ich pokonywanie jest możliwe przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi (instrumentów), czyli technik (metod) wpływających na rozwój proces.