Regionalne Inwestycje Terytorialne w subregionie płockim – realizacja

Elżbieta Dominiak, Magdalena Wojda

DOI: 10.21858/msr.32.07

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono mechanizm finansowy pn. Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) oraz stan realizacji zaplanowanych projektów w subregionie płockim. RIT to nowy instrument finansowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, wprowadzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w celu realizacji polityki rozwoju zawartej w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze, skierowany do Obszarów Strategicznej Interwencji.