Najciekawsze polskie inwestycje samorządowe 1999–2019

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: 10.21858/msr.32

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Projekt miał na celu rozwój turystyki poprzez udostępnienie zasobów dziedzictwa naturalnego. Rozbudowa ogrodu botanicznego zwiększyła aktywność inwestycyjną lokalnych przedsiębiorców. Ogród stał się miejscem edukacji akademickiej dla studentów kierunków biologii, geografii i ochrony środowiska uczelni wyższych.