Metoda waloryzacji drzew ze względu na ich wartości biocenotyczne

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz

DOI: 10.21858/msr.32.06

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono metodę waloryzacji drzew ze względu na ich wartości biocenotyczne. Zaproponowano opisową i liczbową ocenę wartości biocenotycznej drzewa w trzech kategoriach, które wynikają z cech osobniczych, powiązań z najbliższym otoczeniem oraz położenia w stosunku do omawianego obiektu i sąsiadujących ekosystemów. Suma punktów, jaką uzyska drzewo z trzech kategorii jest podstawą kwalifikacji do jednej z grup wartości biocenotycznej.