Regionalizm subnarodowy a Unia Europejska

Roman Szul

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule omówiono relacje między regionalizmem subnarodowym a Unią Europejską. Szczególną uwagę poświęcona jest wpływowi akcesji do UE na regionalizm i regionalizację w Polsce, a zwłaszcza sytuacji Województwa Mazowieckiego.