Model 3S Urban Sprawl w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym

Tomasz Sławiński, Maciej Sulmicki

DOI: brak

Nr woluminu: 17

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Plany rozwoju Warszawy zmieniały się z czasem. Pierwszy Plan Obszaru Metropolitalnego Warszawy (1911) zakładał istnienie rdzenia miejskiego otoczonego pasem zieleni. Plan przestrzenny Warszawy funkcjonalnej z 1934 r. przedstawiał dwie struktury liniowe krzyżujące się w centrum miasta i oparte na sieci kolejowej i drogowej.